Haddii aad la kulanto cillad ama aad jeceshahay inaad ku aragto kudar bogga hadda, si xor ah nooga tag fariin.